Stymulacja i ETS

ETS-Electromyographic Triggered Stimulation (stymulacja sterowana odczytem EMG)

ETS to zaawansowana nowoczesna technika biofeedbacku z sEMG. BIOFEEDBACK to biologiczne sprzężenie zwrotne polegające na obrazowaniu czynności fizjologicznych, pozwalające pacjentowi na świadome wpływanie na pracę mięśni.

Na czym polega terapia ETS?

Na ekranie komputera w formie wykresu ( krzywej) jest przedstawiana aktywność mięśni pacjenta. Dzięki temu terapeuta widzi w jakim stopniu pacjent kontroluje skurcz mięśnia, jaki jest poziom rekrutacji włókien mięśniowych. Na tej podstawie rehabilitant określa próg możliwości (próg pobudzenia) i parametry stymulacji. Pacjent wykonując określony ruch obserwuje na monitorze aktywność mięśnia. Jeżeli osiągnie wyznaczony próg możliwości to włącza się stymulacja mięśnia a próg zostanie podniesiony. W sytuacji gdy pacjentowi nie uda się osiągnąć progu pobudzenia zostanie on automatycznie obniżony. Wszystkie sesje są zapisywane, w związku z tym mamy możliwość analizować w każdej chwili zmiany zachodzące w trakcie rehabilitacji. Technika ETS wymusza zaangażowanie ze strony pacjenta w czasie terapii a z drugiej strony jest to stymulacja aktywna włączająca się w ściśle określonym momencie. ETS jest skutecznym uzupełnieniem w rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcji mięśni, uszkodzeniach splotów, po długotrwałych unieruchomieniach ( zaniki mięśniowe). Możliwość stymulacji wolnych i szybkich włókien mięśniowych dodatkowo wzbogaca terapię.