Dysfunkcja (SSŻ)

Kompleksowa rehabilitacja pacjentów z dysfunkcją stawu skroniowo-żuchwowego (DSSŻ).

Do pacjentów z DSSŻ podchodzimy kompleksowo nie traktując tej dysfunkcji jako lokalnego zaburzenia w układzie żucia. Rehabilitacją eliminujemy procesy, które wywołały lub nasilają DSSŻ. Dzięki diagnostyce sEMG (elektromiografia powierzchniowa) uzyskujemy istotne i obiektywne informacje o stanie interesujących nas grup mięśniowych. Elektromiografia może być stosowana w ćwiczeniach z biofeedbackiem (nauka aktywnego rozluźniana mięśni). Do diagnostyki i leczenia wykorzystujemy specjalistyczny aparat do stymulacji wybranych mięśni. Bardzo dobre efekty w terapii uzyskujemy stosując OSCYLACJĘ GŁĘBOKĄ. Poza najnowszymi technologiami, z których pacjenci mogą u nas korzystać, wykonujemy masaż leczniczy i ćwiczenia indywidualne.

 


Stosując sEMG oceniamy zmiany aktywności mięśniowej spoczynkowej i dynamicznej podczas wykonywania zadań funkcjonalnych.